Header slideshow

De verschillende onderhoudspakketten op een rij.

Serviceplan

Basis pakket

Basisplus pakket

Luxe pakket *¹ *² *³ 

Ultra luxe pakket *¹ *² *³ *

Arbeidsloon onderhoud

Arbeidsloon onderhoud

Arbeidsloon onderhoud

Arbeidsloon onderhoud

Arbeidsloon storingen

Arbeidsloon storingen

Arbeidsloon storingen

Materiaal

Materiaal

Randapparatuur

*¹   Max. looptijd 15 jaar vanaf bouwjaar cv ketel
*²  Alleen binnen een jaar na plaatsing worden afgesloten
.
*³  Termijnbedrag gaat met terugwerking van plaatsing in.
*
⁴  Alleen bij door ons opgeleverde nieuwbouw.
 

Wat krijgt u hiervoor?

Arbeidsloon Onderhoud Arbeidsloon storingen

Geen voorrijkosten. Preventief periodiek onderhoud, het inspecteren van het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant en indien nodig het bijvullen van de installatie.

Het gratis verhelpen van storingen aan uw apparaat (max. 2 uur per storing aan het toestel).
Geen arbeidsloon en geen  voorrijkosten.
Een aantal storingen is uitgezonderd zie hiervoor artikel 8 van de Algemene voorwaarden horende bij dit serviceplan.

Materiaal Randapparatuur

Alle onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. Hieronder vallen tot een maximum van € 275,- per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak.
Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn, kan Toonen niet aansprakelijk worden gesteld.

Onder randapparatuur wordt verstaan:

  • de vulkraan
  • het overstort ventiel
  • het expansievat
  • de inlaatcombinatie
  • de merkgebonden thermostaat (tot max € 100,-).
  • radiatorkra(a)n(en).

Onderhoud 1 x per jaar / 1 x per 2 jaar

Een aantal leveranciers adviseert jaarlijks een inspectie te laten uitvoeren. Voor onderhoud adviseert een aantal fabrikanten 1 x per 2 jaar. Ons advies is echter om uw cv-ketel jaarlijks te laten onderhouden. Dit in verband met behoud garantie, voorkoming van storingen en behoud van uw cv-ketel.

Indien u vloerverwarming heeft is het bij ons sowieso niet mogelijk om 1 x per 2 jaar onderhoud te laten plegen. 

Wilt u de papieren versie van ons serviceplan downloaden ? Klik dan hier


Wilt u online ons serviceplan afsluiten ? Klik dan hier


Wilt u het prijzenoverzicht? Klik dan hier