Header slideshow

Actueel

installatiewerkzaamheden in Wijchen, Nijmegen en verder

Gasketelwet

CO vrij keurmerk

Per 1 april is de Gasketelwet in werking getreden. Voortaan mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden. De nieuwe wet moet het aantal ongevallen met cv-ketels en andere gasverbrandingstoestellen terugdringen. Gecertificeerde bedrijven zijn herkenbaar aan het logo CO-vrij. Zo is straks in één keer duidelijk wie de professionele, vakbekwame bedrijven zijn. Alle acht miljoen Nederlandse huishoudens krijgen met de Gasketelwet te maken. Zij mogen alleen nog gecertificeerde bedrijven inschakelen voor werkzaamheden aan cv-ketels.

Gecertificeerde installateurs werken uitsluitend met monteurs die opgeleid zijn om koolmonoxiderisico’s vast te stellen, weg te nemen en te voorkomen. De monteur controleert daarvoor niet alleen de cv-ketel, geiser of gashaard, maar ook de rookgasafvoer. Hij of zij voert daarbij onder meer metingen uit om zeker te weten dat de cv-installatie veilig is.

Installateurs maken extra kosten voor de certificering. Monteurs hebben een opleiding gevolgd en het bedrijf heeft de werkwijze aangepast en speciale meetapparatuur aangeschaft. Ook vindt er controle plaats of het installatiebedrijf aan de wettelijke eisen blijft voldoen. 

Aanleiding voor de wet is een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Onderzoeksraad concludeerde in 2015 dat er veel ongelukken gebeuren met koolmonoxide. Daarbij vallen jaarlijks ten minste vijf à tien dodelijke slachtoffers en raken enkele honderden mensen gewond.