Header slideshow

STEK

Installatiebedrijf Toonen is een STEK erkend installateur.

STEK erkend installateur

STEK erkenning

STEK-certificering is dé certificering waarmee een bedrijf aantoont voorop te lopen in de koude sector op kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

STEK-certificering heeft een modulaire opzet zodat:

  • de certificering specifiek op een onderneming en de opdrachtgevers afgestemd kan worden
  • een bedrijf zich kan onderscheiden op specifieke toepassingen
  • een bedrijf flexibel kan inspringen op nieuwe ontwikkelingen, bijv. nieuwe koudemiddelen
  • aanpalende werkzaamheden kunnen worden geïntegreerd (die geen/weinig koudetechnische handelingen vragen) zoals EPBD-Aircokeuringen.

Basis
Het STEK-certificaat is de basis voor alle koeltechnische werkzaamheden. Aan de basis ligt altijd verplicht de STEK-Algemene eisen. Deze eisen hebben betrekking op kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Deze eisen kunnen ook grotendeels worden aangetoond met andere erkende kwaliteitscertificeringen zoals ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (duurzaamheid) en een VCA bedrijfscertificaat (veiligheid). Belangrijk hierbij is wel dat de scope van deze certificaten ook de koude-installatietechnische werkzaamheden omvat.

Modules
Bovenop de basis kiest een bedrijf voor één of meer aanvullende, specifieke modules. In de modules staan de technisch-inhoudelijke eisen voor die specifieke toepassing.  

stallatiebedrijf Toonen beschikt over de module A - f - gassen.          

Modulaire opbouw STEK

Doelstellingen STEK f-gassen certificering

De missie van Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK is het terugdringen van (in)directe emissies in de koudetechniek. Stakeholders zijn alle partijen die in aanraking komen met de koudebranche zoals monteurs, ondernemers, eigenaren / beheerders van koelinstallaties en de overheid.

Het besluit en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen zijn in 2015 herzien (het Besluit is op 15 okt. 2015 in de Staatscourant gepubliceerd, de Regeling op 16 okt. 2015). Tegelijkertijd heeft de overheid de eisen voor certificering van bedrijven aangepast.

STEK wil deze eisen handhaven. Ze zijn voor de gehele sector van belang, zoals de zorg voor kwaliteit, voor duurzaamheid en voor veiligheid. STEK stelt zich ten doel om de waarde, betrouwbaarheid en waardering die het merk STEK in de markt heeft, op een hoog niveau te houden en daar waar nodig of gewenst, te vergroten.